Optika Gemini

Naočarenaocare1

Dioptrijske naočare

 • Osim estetskog koji su tehnički uslovi neophodni za izbor naočara?
 • Da li bilo koja korekcija može da se ugradi u bilo koje naočare bez uslova?
 • Koje okvire „plus korekcije, koje minus, a koje cilindri“?
 • Gde treba biti projekcija zenica za koje naočare?
 • Šta je to Abeov broj i indeks prelamanja?
 • Koja sočiva za naočare se kome preporučuju i zašto?
 • Šta se može desiti ako vam ugrade pogrešan razmak zenica ili postave pogrešan “ugao cilindra“?
 • Na šta treba obratiti posebnu pažnju pri izboru bifokala i multifokala?
 • Od čega to zavisi?
 • Koje vrste zaštite na sočivima treba forsirati, a koje ograničiti?
 • Koje okvire treba izbegavati, a koja sočiva za ugradnju ignorisati?
 • Kako održavati naočare da bi uvek imali komfort?

 

Sočiva za ugradnjunaocare2

Sunčane naočare

Kontaktna sočiva

 • Da li ste kandidat za kontaktna sočiva?
 • Šta određuje koja, koliko i pod kakvim uslovima ih možete nositi?
 • Kako se pravilno rukuje kontaktnim sočivima?
 • Da li su meka sočiva izbor današnjice i da li ima kontraindikacija za nošenje istih?
 • Kada se preporučuje nošenje tvrdih i polu-tvrdih sočiva?
 • Šta podrazumeva pravilno održavanje sočiva?
 • Mogu li se sočiva nositi za vreme infekcije?
 • Ako ste ih nosili za vreme infekcije, šta možete očekivati?
 • Kako se koriste sredstva za održavanje sočiva i koje su najčešće protivrečnosti između teorije i prakse?
 • Važe li išta upustva za nošenje i održavanje kontaktnih sočiva za sve?
 • Koji su najčešći problemi sa kojima se susreću korisnici?
 • Šta možete očekivati ako odstupate od uputstava za način i korišćenje sočiva?
 • Šta dobijate korišćenjem novih generacija sočiva?
 • Kako pravilno koristiti i koje su prednosti multifokalnih sočiva?
 • Koje su najčešće zablude kod korišćenja sočiva u boji?
 • Da li kombinovati kontaktna sočiva sa naočarima i da li se možete lako vratiti na naočare ako mesecima koristite kontaktna sočiva?
 • Kakav je značaj suznog filma i koje su greške sa propisivanjem veštačkih suza?
 • Kako se koriste kontaktna sočiva i naočare za blizinu?

 

Meka sočiva

Polutvrda i tvrda sočiva

Usluge

U poslednjih 10 godina Optika Gemini nije imala ni jednu reklamaciju na kvalitet ugradnje u dioptrijske i sunčane naočare, kvalitet ugrađenih sočiva i kvalitet dioptrijskog okvira. Ipak radimo samo sa firmama koje stvarno garantuju kvalitet proizvoda i u mogućnosti su da u najkraćem roku nepažnjom oštećeni deo zamene.